En dag på förskolan

Så här kan en dag på förskolan Alen se ut.

På förskolan Alen arbetar vi Reggio Emilia inspirerat, det innebär att vi bland annat arbeter med projektinriktat arbetssätt. Barnens intresse styr spåret i projektet där barnen möter olika lärande mijöer på avdelningarna.

Alla avdelningarna startar dagen med morgonmöte/samling då vi går igenom dagens olika alternativ till aktiviteter både inne och ute. Under förmiddagen arbetar vi i olika lärstationer där vi tar tillvara på barnens hypoteser och tankar.

Lunchen serveras i två omgångar.

Under eftermiddagen har barnen möjlighet att fortsätta sitt utforskande i de olika mijöerna som finns på avdelningen men också i vår gemensamma ateljè.

I våra mijöer och projekt får barnen möta mycket natur- och återbruksmaterial, samt digitala verktyg. Detta arbetssätt tar vara på barnens fantasi, kreativitet och lärande. Barnen möts på sin nivå och vi arbetar för att ge dem en bra och positiv utveckling. Barns lärande sker under hela dagen och vi lägger fokus vid att ge barnen tid och möjlighet att få prova själv vid alla aktiviteter så även rutinaktiviteter såsom påklädnad och matsituation. Vi hjälper barnen att "kunna själv".

Senast uppdaterad: 15 augusti 2021